Solicita un apel

Solicitare a fost transmisa cu success
Bit  400 EC 100ml.;1L.

Bit 400 EC 100ml.;1L.

Views: 18906 Cod produs: BIT
Disponibilitate: În Stoc

Insecto-acaricid sistemic și de contact; se atîrnă la grupa preparatelor din grupa fosfororganice. Are o acțiune sporită pentru diferite insectii si acarienilor.

FORMA PREPARATIVĂ: Concentrat Emulsie.

SUBSTANŢA ACTIVĂ: Dimetoat 400 g/l

 

MECANISMUL DE ACŢIUNE: Substanţa activă Dimetoat este rapid absorbită de către plantă şi translocată în interiorul acesteia. În acest fel produsul poate controla atât dăunătorii de la suprafaţă cât şi pe cei din interiorul aparatului foliar. Substanţa activă Dimetoat acţionează prin întreruperea impulsurilor nervoase către sistemul nervos al insectei. Rezultă o stare de hiper-excitare, urmată de paralizia şi în final moartea acestora.

 

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE:

Cultura, obiectul tratat

 

 

Dăunătorul

Norma de consum a

 preparatului

kg/ha

Modul şi termenul tratamentului, particularitățile

aplicării

Perioada de pauză (zile)/

numărul de tratamente

MĂR

Viermele merelor (Cydia pomonella)

Afide (Aphis spp.)

Molia roșie a mugurilor

(Spilonota  ocellana)

1.5 -2,0 Volumul solutiei  de lucru - 1000-1500 l/ha

Primul tratament –preventiv;  la avertizare sau când atacul atinge pragul economic de dăunare

 

 

40(2-3)

 

 

TEHNICA DE APLICARE: Tratamentele vor fi efectuate preventiv, pentru avertizare sau când atacul atinge pragul economic de dăunare. Numărul de aplicări este cuprins între 1 şi 3, depinzând de intensitatea atacurilor. Intervalul dintre aplicări este de aproximativ 10-14 zile.

Pregătirea soluției de lucru. Se umple rezervorul maşinii de stropit 1/3 cu apă şi se agită. Se adaugă cantitatea de produs calculată şi cîntărită, se completează cu restul de apă. Soluția de lucru ar trebui să fie utilizată la ziua de pregătire. Nu păstrați soluția de lucru mai mult de 48 de ore în rezervorul maşinii de stropit.

Termenul de ieşire în cîmp pentru efectuarea lucrărilor manuale/mecanizate la măr – 10/4.

 

Compatibilitate: Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar cu excepţia celor care dau o reacţie alcalină. De asemeni nu este compatibil cu produsele pe bază de sulf.

Se recomandă un test de compatibilitate înainte de a se folosi în ansamblu cu alte produse.

 

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI: Pentru atingerea unei eficacităţi maxime a tratamentului, se recomandă utilizarea unor cantităţi corespunzatoare de soluţie la unitatea de suprafaţă, precum şi o bună reglare a aparatelor de stropit. Nu pulverizați în condiţii de vînt. 

 

FITOTOXICITATE: La dozele recomandate, produsul nu este fitotoxic pentru culturile la care este omologat. 

TOXICITATE : clasa de pericol III –moderat periculos 

 

 

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În zona de lucru ESTE INTERZIS fumatul, mîncatul şi băutul. Se vor spăla mîinile după manipulare şi se va îndepărta echipamentul de protecţie contaminat înaintea pauzelor sau la sfîrşitul lucrului. Echipamentul urmînd a fi igienizat înainte de o nouă folosire.

 

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR  MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE:

Contact cu ochii: Clătiți cu atenție ochii cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuați clătirea. Dacă iritarea ochilor persistă consultaţi medicul.

Contactul cu pielea: Scoateți îmbrăcămintea și încălțămintea contaminată și spălați cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii consultaţi medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Inhalare: Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un Centru de  informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă  simţiţi bine.

Ingestie: Clătiți gura. Dați victimei se bea 200-300 ml de apă. Nu induceţi voma. Sunaţi la un Centru de  Informare Toxicologică sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.

Cele mai importante simptome și efecte acute și întârziate – Produsul este un inhibitor al colinesterazei. Simptomele inhibării colinesterazei: greaţă, durere de cap, vomă, crampe, slăbiciune, tulburări de vedere, pupile contractate, senzaţie de presiune la nivelul pieptului, dificultăţi respiratorii, nervozitate, transpiraţie, lăcrimare, salivare sau apariţia spumei la nivelul gurii şi nasului, spasme musculare şi comă.

Indicații privind asistența medicală de urgență și necesitatea tratamentelor speciale: Tratament simptomatic. Utilizați atropină în calitate de agent anticolinesterazic.

Pericol de explozie sau incendiu: Produsul nu comportă pericol de explozie și de inflamare.

 

PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIVE SAU INFLAMABILA: Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia împotriva incendiilor. Produsul nu este  inflamabil.

 

CONDIŢII DE DEPOZITARE ŞI TRANSPORTARE A PREPARATULU:  Preparatul se va păstra la temperatura de 0 - +250 C în depozite speciale, destinate pentru păstrare, numai în ambalaj orogonal, etichitate, închis ermetic, izolat de copii, separat de produsele alimentare. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor.

 

MĂSURI ÎN CAZ DE DEVERSĂRI ACCIDENTALE: Nu deversați în ape tratate, în râuri, mări, lacuri, căi navigabile, etc. fără aprobarea autorităților deoarece acest produs este foarte toxic pentru organismele acvatice. Produsul vărsat accidental se absoarbe în mod inert (ex. prin ajutorul nisip sau vermiculit) și depozitați materialul în recipiente închise, pentru eliminarea ulterioară a deșeurilor. Spălați locul deversării cu detergent și apă din abundență după îndepărtarea completă a materialului. Colectaţi soluţia de spălare şi materialul absorbat în containere speciale pentru distrugerea următoare în aceleaşi condiţii ca şi ambalajele goale. În timpul  decontaminării se va purta echipament de protecţie

 

 

 

 

Nu sunt opinii despre acest produs.

Spune-ţi opinia

Numele tău:


Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!

Nota: Rău           Bun

Introduceţi codul din imagine: